Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į info@tamarawobben.nl!

Šiose sąlygose aprašomos „A Place For Art“ svetainės, esančios adresu https://tamarawobben.nl, naudojimo taisyklės ir nuostatai.

Prisijungdami prie šios svetainės manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Nenaudokite info@tamarawobben.nl, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.Šioms Sąlygoms ir sąlygoms, Privatumo pareiškimui ir Atsisakymo pareiškimui bei visoms sutartims taikoma ši terminija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė“, „Mes“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „šalys“ arba „mes“ reiškia ir Klientą, ir mus pačius. Visos sąlygos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, reikalingą mūsų pagalbos Klientui procesui atlikti pačiu tinkamiausiu būdu, kad būtų patenkinti Kliento poreikiai, susiję su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, pagal ir pagal Nyderlandų teisę. Bet koks pirmiau pateiktos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitoje, daugiskaitoje, didžiosiomis raidėmis ir (arba) jis (ji) yra pakeičiami ir todėl reiškia tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Kreipdamiesi į info@tamarawobben.nl, sutikote naudoti slapukus pagal A Place For Art privatumo politiką.

Daugumoje interaktyvių svetainių naudojami slapukai, kad galėtume gauti kiekvieno apsilankymo vartotojo informaciją. Slapukus mūsų svetainė naudoja tam, kad įgalintų tam tikrų sričių funkcionalumą, kad būtų lengviau mūsų svetainėje besilankantiems žmonėms. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, „A Place For Art“ ir (arba) jos licencijų išdavėjams priklauso visos informacijos, esančios info@tamarawobben.nl, intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Tai galite pasiekti adresu info@tamarawobben.nl savo asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

 • Iš naujo paskelbkite medžiagą iš info@tamarawobben.nl
 • Parduokite, išsinuomokite arba sublicencijuokite medžiagą adresu info@tamarawobben.nl
 • Atkurkite, kopijuokite arba kopijuokite medžiagą iš info@tamarawobben.nl
 • Perskirstykite turinį iš info@tamarawobben.nl

Kai kurios šios svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės srityse. Menui skirta vieta nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų, kol jie nepatenka į svetainę. Komentarai neatspindi A Place For Art, jos agentų ir (arba) susijusių įmonių požiūrio ir nuomonės. Komentarai atspindi asmens, paskelbusio savo nuomonę ir nuomones, pažiūras ir nuomones. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, „A Place For Art“ nėra atsakinga už komentarus arba už jokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) pasirodymo. Komentarai šioje svetainėje.

„A Place For Art“ pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti bet kokius komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba pažeidžiančiais šias taisykles ir sąlygas.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą
 • Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate A Place For Art neišskirtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersaitas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybės įstaigos;
 • Paieškos sistemos;
 • Naujienų organizacijos;
 • Interneto katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų svetainę taip pat, kaip pateikia hipersaitus į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kuriose negali būti hipersaito į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ir (arba) paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Galime svarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

 • plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
 • dot.com bendruomenės svetainės;
 • asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;
 • Internetiniai katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės; ir
 • švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) nuoroda nesukels mūsų nepalankios nuomonės sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) nauda mums iš hipersaito matomumo kompensuoja A Place For Art nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia, remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ar paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš organizacijų, išvardytų 2 pastraipoje ir norite pateikti nuorodas į mūsų svetainę, turite apie tai mus informuoti atsiųsdami el. laišką adresu A Place For Art. Įtraukite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate nukreipti į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte patekti, sąrašą. nuoroda. Palaukite 2–3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitą į mūsų svetainę taip:

 • Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • Naudojant vienodą išteklių ieškiklį, su kuriuo susieta; arba
 • Naudojant bet kokį kitą mūsų svetainės, su kuria susietos nuorodos, aprašymas, turi prasmę susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Jei nėra prekės ženklo licencijos sutarties, susiejant nebus leidžiama naudoti „A Place For Art“ logotipo ar kitų meno kūrinių.

iFrames

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite aplink mūsų tinklalapius kurti rėmelių, kurie kaip nors pakeistų mūsų svetainės vizualinį pateikimą ar išvaizdą.

Turinio atsakomybė

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Jokioje svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos arba pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Jūsų privatumas

Perskaitykite Privatumo politiką

Teisių rezervavimas

Pasiliekame teisę prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, pateikę prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kada keisti šias sąlygas ir susiejimo politiką. Nuolat siųsdami nuorodą į mūsų svetainę, sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir sąlygų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų svetainėje rasite kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kada susisiekti su mumis ir apie tai pranešti. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti arba taip arba atsakyti jums tiesiogiai.

Neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nepažadame užtikrinti, kad svetainė išliktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsisakymas

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, neįtraukiame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

 • apriboti arba panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar asmens sužalojimą;
 • apriboti arba panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidinantį pateikimą;
 • apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 • neįtraukti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurie negali būti atmesti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimai ir draudimai, nustatyti šiame skirsnyje ir kitose šio atsakomybės atsisakymo vietose: (a) taikomi ankstesnėje pastraipoje; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal atsakomybės atsisakymą, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto ir įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir svetainėje esanti informacija bei paslaugos bus teikiamos nemokamai, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

Autorius

Rickas Mortonas Patelis yra 34 metų vietinis aktyvistas, kuriam patinka besaikis žiūrėjimas į dėžutes, vaikščiojimas ir teatras. Jis yra protingas ir ryškus, bet taip pat gali būti labai nestabilus ir šiek tiek nekantrus.

Jis prancūzas. Jis turi filosofijos, politikos ir ekonomikos išsilavinimą.

Fiziškai Rickas yra gana geros formos.